Γιατι ATL;

  • Αποτελεί μια πρόσθετη υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Αύξηση πελατειακού κοινού, αύξηση πιστότητας, επαναληψιμότητας και δημιουργία νέων ευκαιριών πηγών εσόδων από τη στρατηγική του Marketing που εφαρμόζει κεντρικά η ATL.
  • Εύκολος, δοκιμασμένος τρόπος αύξησης του εισοδήματος προσφέροντας μια καινοτόμο υπηρεσία, ευρέως διαδεδομένη σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, χωρίς διαμορφωμένο επίπεδο ανταγωνισμού
  • Ένταξη σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και σε ένα οργανωμένο σύστημα, που σας εξασφαλίζει ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας και σας ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και τα στοιχεία μοναδικότητας σας
  • Πρόσβαση σε νέες κατηγορίες πελατειακού κοινού, όπως φορτηγά, λεωφορεία, σκάφη
  • Σας δίνει την ευκαιρία για επαναλαμβανόμενη πώληση, καθώς προτεινόμενη συντήρηση είναι μία φορά τον χρόνο
  • Δυνατότητα κλεισίματος κεντρικών συμφωνιών με διάφορα είδη επιχειρήσεων, που μπορεί να γίνει είτε κεντρικά από την ATL είτε να κάνετε μόνοι σας (γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες μεταφορών, κα)
  • Σας δίνεται η ευκαιρία για προσθετικές πωλήσεις
  • Σας προσφέρει μια πλατφόρμα CRM συνδεδεμένη με την κεντρική σελίδα της ATL, φέρνοντας το πελατειακό κοινό σε άμεση επαφή μαζί σας