Παροχές

Δώστε νέες δυνατότητες στην επιχείρηση σας…

Ενισχύστε την κερδοφορία σας με μία σίγουρη πρόταση…

Συνεργαστείτε τώρα με το διεθνές δίκτυο …

Παροχές ATL προς συνεργάτες:

 • Ένα δοκιμασμένο Σύστημα Λειτουργίας και Πωλήσεων,
 • Carbon Cleaning Machine με 5 χρόνια εγγύηση,
 • Ένα ολοκληρωμένο Marketing Plan που διασφαλίζει την επιτυχία,
 • Marketing kit (απαραίτητο προωθητικό υλικό, σήμανση, banners, stickers, στολές εργασίας),
 • Εκπαίδευση στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του Carbon Cleaning Machine, σε τακτικές πώλησης και σε άλλα χρήσιμα πεδία για την επιχείρηση σας,
 • Service του μηχανήματος όποτε χρειαστεί,
 • Τα υγρά που απαιτούνται για την λειτουργία του μηχανήματος,
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας για επίλυση πιθανών προβλημάτων,
 • Πλατφόρμα διαχείρισης πελατών στην σελίδα της ATL , συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα σας,
 • Κεντρικές συμφωνίες με εταιρείες για ενίσχυση της πελατειακής σας βάσης,
 • Περιοχή αποκλειστικότητας,
 • Area Manager: ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος και επισκέπτεται την επιχείρηση σας και είστε πάντα σε επικοινωνία για ότι χρειαστείτε,